rotimage

Na Kopě
a pokupě.

Nultý ročník Žítkovské Kopy proběhl 12. 8. 2023 na Žítkové. 

Kopa_cecera

Flower Creek

70ty_kopa_03
70ty_kopa_04

Lucie Redlová

70ty_kopa_11
70ty_kopa_19
70ty_kopa_22

Los Perdidos

Kopa_perdidos01

Čečera

70ty_kopa_30
70ty_kopa_26
70ty_kopa_27
70ty_kopa_28

Hrubá hudba

70ty_kopa_35
70ty_kopa_33
70ty_kopa_34

Vy

70ty_kopa_12
70ty_kopa_10
70ty_kopa_13
70ty_kopa_16
70ty_kopa_18
70ty_kopa_20
70ty_kopa_17
70ty_kopa_02

Ke Kopě Žítkovské je třeba promotéra Resumé:

Vážení zúčastnění a muzikanti, hosté aj technici, zpěváci a brigádníci, kuchaři a sportovci, barmani i tanečníci, okolojdoucí a krojovaní, pábitelé i zůstavší, nimrodi a čundráci, umělci aj zahradníci, jogíni i knihmilci, lidé dobří: Stalo se.

Nikdo jsme nevěděli čeho v sobotu 12. srpna roku 2023 na Žítkovské náhorní plošině budeme přesně součástí. Jen tušili jsme, že nebudou to věci úplně všední. Ty nechali jsme dole pod námi.

Je nutná pokora. S ní šli jsme za svým cílem, snem, a věci zapadaly do sebe. Až neskutečně. Pokorně jsme přijímali nabízené a radovali se uvnitř až se s Vámi o takovou radost podělíme. A všichni víme, že podařilo se. Slova nestačí vypovědět, jsou totiž málo.

A všichni víme, že jsme tam nahoře pod létajícími hvězdami byli u výjevu Krásna a u momentů človečenského souznění a radosti z bytí i jednoty. Skrze hudbu, slova a setkání se nám všem dohromady podařilo uskutečnit společné naše dílo.


Život často doslova pádí střemhlav a jakoby beze směru. Na Kopě jsme se dostali do dlouhých chvil bezčasí a bezmyslí. A také bez pochyb věděli jsme, že jdeme cestou nejsprávnější.

Ač už opět jdeme dál, jsme o mnohé více bohatší.

Děkujeme za důvěru. Ať žije Kopa!

Tomáš Hradil, Seventy

70ty_kopa_23

© MMXXIII S EVENTY S.R.O.